Welkom op de website van STOK

Geachte bezoeker,
Welkom op de website van het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK).
STOK wil voor huurders van Bo-Ex zoveel mogelijk invloed op de eigen leefomgeving en het beleid van woningcorporatie  Bo-Ex.
STOK is een vereniging van bewonerscommissies op complexen van wooncorporatie Bo-Ex .
Met deze site wil STOK meer bekendheid geven aan het doel, de werkwijze en de activiteiten van deze huurdersvereniging. Lees verder Welkom op de website van STOK

Nog steeds behoefte aan meer informatie en duidelijke afspraken bij renovatie

‘Bo-Ex hecht waarde aan de inbreng van huurders bij plannen voor renovatie, groot onderhoud of sloop. Wij beseffen dat dat ingrijpende en complexe processen zijn. Daar zijn veel emoties mee gemoeid’, aldus Rolf van der Weide bij zijn aftrap op de Thema-avond van STOK  met als motto: ‘Maak renovatie tot een geslaagde operatie’ op 28 februari. Lees verder Nog steeds behoefte aan meer informatie en duidelijke afspraken bij renovatie

Voorzitter met elan en coachende talenten

Het STOK bestuur doet opnieuw een beroep op uw medewerking om de vereniging aan de best mogelijke voorzitter te helpen.
Wij bieden de nieuwe voorzitter:
* een levendige vereniging met focus op meer invloed van leden op de eigen woonomgeving en het beleid van Bo-Ex,
* professionele ondersteuning bij uitvoering van werkzaamheden,
* een passende presentievergoeding. Lees verder Voorzitter met elan en coachende talenten

Brainstormen over samenwerken met Bo-Ex

STOK werkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bo-Ex.

Daarover organiseert STOK een BRAINSTORM op
20 februari om 19.30 uur.
Locatie: Het Nieuwe Woonhuis,
Rembrandtkade 59A, 3583 TS
in Utrecht.
Waarover mag een Bewonerscommissie wel of niet meebeslissen?
• Hoe bevalt dat?
• Hoe kunnen Bewonerscommissies een beroep doen op financiële steun door Bo-Ex?
• Welke verwachtingen heeft Bo-Ex over de verantwoording van jullie activiteiten?
• Wat heeft STOK te vertellen in en over het beleid van Bo-Ex?
Het zijn allemaal items die in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst moeten worden geformuleerd.

Lees verder Brainstormen over samenwerken met Bo-Ex

Maak renovatie tot een geslaagde operatie

STOK Thema-avond over renovatie
28 februari om 19.30 uur
JC Maylaan 18
3526 GV Utrecht

Veel huurders van Bo-Ex hebben op dit moment te maken met renovatieplannen. Andere hebben inmiddels renovatie achter de rug. Weer andere krijgen er mee te maken. Bo-Ex heeft momenteel plannen in ontwikkeling en uitvoering om complexen te renoveren.
Bij plannen voor renovatie staat huurders en bewonerscommissies veel te wachten. Maar wat precies?
Huurders hebben ook veel rechten. Maar welke precies?
En wie adviseert huurders daarbij? Wanneer hebben huurders of bewonerscommissies recht op professioneel advies? Wie betaalt dat? Wat kan STOK (meer en beter) doen?

Voor het antwoord op al die vragen organiseert STOK op 28 februari om 19.30 uur een thema-avond onder het motto ‘Maak renovatie tot een geslaagde operatie’.

Lees verder Maak renovatie tot een geslaagde operatie

Bewonerscommissie voor Queridostraat

Zeven huurders aan de Queridostraat hebben zich gisteravond gemeld om een Bewonerscommissie op te richten. Bo-Ex liet de huurders tijdens een informatie-avond  in december weten dat een zorgvuldig en langdurig traject zal worden uitgerold voor de plannen met Queridostraat. In de komende tijd zal duidelijk worden of door de huidige huurders voor sloop/nieuwbouw of renovatie van de 36 woningen wordt gekozen. Lees verder Bewonerscommissie voor Queridostraat

Instemming huurders met renovatie Humboldtstraat / Waalsstraat

In juni hebben alle (!) bewoners hun stem uitgebracht in een officiële stemming over de plannen van Bo-Ex voor de renovatie van de woningen in Tuinwijk. Slechts 5 bewoners hebben tegen gestemd, hetgeen betekent dat 85,7% zich heeft uitgesproken voor de renovatie. Als je die 4, die al waren vertrokken buiten beschouwing laat, heeft 83,9% van de nog zittende bewoners zich uitgesproken voor de renovatie. Lees verder Instemming huurders met renovatie Humboldtstraat / Waalsstraat

Vereniging van bewonerscommissies van Bo-Ex