Welkom op de website van STOK

Welkom op de website van het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK).
STOK wil voor huurders van Bo-Ex zoveel mogelijk invloed op de eigen leefomgeving en het beleid van woningcorporatie  Bo-Ex.
STOK is een vereniging van bewonerscommissies op complexen van woningcorporatie Bo-Ex .
Met deze site wil STOK meer bekendheid geven aan het doel, de werkwijze en de activiteiten van deze huurdersvereniging. Lees verder Welkom op de website van STOK

Inbreng STOK in overleg over prestatieafspraken

De gemeente en Bo-Ex mogen naar de mening van STOK wel wat meer ambitie tonen om de sociale huisvesting in Utrecht verder te ontwikkelen. STOK heeft in verband hiermee in een eigen notitie tien uitgangspunten hierover vastgelegd . Deze vormt in de komende maanden het uitgangspunt voor het overleg met Bo-Ex en met de gemeente. Dit moet dan leiden tot afspraken over de prestaties die Bo-Ex vanaf 2018 gaat leveren. Daarbij gaat het om afspraken over het huurbeleid, de sociale woningbouw en de kwaliteit van de woningen en woonomgeving (denk aan renovatie, groot-onderhoud, duurzaamheid en leefbaarheid).  Lees verder Inbreng STOK in overleg over prestatieafspraken

Nieuw STOK-affiche

Om onze activiteiten meer bekendheid te geven en daarmee ook onze activiteiten meer kracht bij te zetten heeft de werkgroep Communicatie een affiche ontworpen. Met de hulp van de Marleen Klein Brinke is er nu een fraai affiche ontworpen. Het is een affiche dat bijna als kant-en-klaar beschouwd kan worden. Als u een of meer gedrukte exemplaren wilt hebben, neem dan contact op met de secretaris van STOK via martinvantklooster@ziggo.nl en geef uw bestelling door. Zie het betreffende STOK-affiche. Lees verder Nieuw STOK-affiche

Thema-avond Duurzaamheid op 19 september

De aanleiding voor deze avond is dat het een onderwerp betreft dat behoorlijk leeft in onze bewonerscommissies. Het is wel een kwestie die nogal breed opgevat kan worden en daarom dat op deze avond een aantal aspecten ervan de revue passeren. Na de presentaties is er tijdens discussie alle ruimte voor de inbreng van de aanwezige commissies. De reacties worden verzameld om die op te nemen in het beleid van STOK. Lees verder Thema-avond Duurzaamheid op 19 september

De laatste Nieuwsbrief

Hier een link naar de laatste Nieuwsbrief. Daarin onder andere de volgende onderwerpen: huurverlaging met U-pas, Woonbond ziet mogelijkheden voor huurverlaging, huurmatiging voor hogere inkomens, oprichting werkgroep Renovatie en kennismaking bestuur STOK met nieuwe directeur Bo-Ex.

Verder wordt in het het blad Thuis van Bo-Ex op pagina 3, 15 en 17 aandacht geschonken aan de activiteiten van STOK

Vereniging van bewonerscommissies van Bo-Ex