Scholingsprogramma Van Peilstok tot Strijkstok

STOK verzorgt in september een scholingsprogramma over het over financieel beleid van woningcorporaties en de mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid. Doel van de bijeenkomsten is om met leden van bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te formuleren.
De laatste bijeenkomst op 26 september behandelt de vragen die de afgelopen bijeenkomsten zijn blijven liggen en kijkt verder hoe bepaalde beslissingen door het communicerendevatensysteem negatief of positief doorwerken binnen de financiën van een woningcorporatie als Bo-Ex.
De bijeenkomst vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A en beginnen om 19.30 uur.
Dhr. Alfred Landmeter is bereid gevonden voor STOK dit programma voor te bereiden en de discussie te leiden.
Zie Uitnodiging Peilstok tot Strijkstok

Lees verder Scholingsprogramma Van Peilstok tot Strijkstok

Bijeenkomst werkgroep Servicekosten 2 oktober

Onlangs heeft Bo-Ex met medewerking van STOK een enquête gehouden naar de opvattingen van huurders over de servicekosten.
Dinsdag 2 oktober worden de resultaten besproken en wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om de transparantie van de servicekostenbespreekt te verbeteren en naar de alternatieven om de kosten te drukken.STOK nodigt huurders van harte uit uit om de resultaten van de enquête en de reactie van STOK te bespreken op de tweede bijeenkomst van de werkgroep Servicekosten. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A te Utrecht. Kloppen op de poortdeur en u wordt binnen gelaten.

Nieuwsbrief 2018.3

De Nieuwsbrief van augustus gaat over: Peilstok tot Strijkstok; Prioriteiten STOK inzake de prestatieafspraken 2019; voorbereiden Werkplan 2019; de reactie van Bo-Ex op het advies zonnepanelen; voordracht herbenoeming huurderscommissaris; de enquête Servicekosten; de Facebookpagina van STOK; nieuwe bc’s in Kanaleneiland en het buurtfeest Hoograven.

Huurverlaging voor mensen met U-pas nog steeds mogelijk

Voor huurders met een U-pas bestaat sinds september 2017 de mogelijkheid tot aanzienlijke huurverlaging. Dit is afgesproken in het overleg met de gemeente Utrecht en de woningcorporaties waaronder Bo-Ex is . De huurverlaging is een proef die loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2019. Het is het streven van STOK dat deze regeling ook daarna van kracht blijft.

Lees verder Huurverlaging voor mensen met U-pas nog steeds mogelijk

Komende ALV op 4 september

Op  4 september houdt STOK weer een Algemene Ledenvergadering met als voornaamste onderwerp de plannen voor in het Werkplan 2019.  Een tweede  onderwerp die avond betreft de inzet van STOK in het overleg met de gemeente Utrecht en de woningcorporaties (waaronder Bo-Ex) over de Prestatieafspraken.
De ledenvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het kantoor van Bo-Ex, JC Maylaan.

Lees verder Komende ALV op 4 september

Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van rond 250 leden, die zich als huurders voldoende betrokken voelen om te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt. Lees verder Facebookpagina STOK

Prioriteiten voor Prestatieafspraken 2019

In een eerste reactie op een schrijven van Bo-Ex aangaande de Prestatieafspraken heeft STOK een aantal prioriteiten opgesomd. Daarover zal de komende maanden met Bo-Ex over onderhandeld worden. Huurmatiging blijft prioriteit nummer 1 van STOK. Geen huurverhoging, zeker niet inkomensafhankelijk en verder het behoud van een maatregel als huurverlaging met U-pas.  Ook over uitbreiding van de capaciteit voor de sociale woningbouw,  duurzaamheid leefbaarheid en participatie en zelfbeheer heeft STOK eigen wensen geformuleerd. Zie brief met reactie op prestatieafspraken.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)