Welkom op de website van STOK

Geachte bezoeker,
Welkom op de website van het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK).
STOK wil voor huurders van Bo-Ex zoveel mogelijk invloed op de eigen leefomgeving en het beleid van woningcorporatie  Bo-Ex.
STOK is een vereniging van bewonerscommissies op complexen van wooncorporatie Bo-Ex .
Met deze site wil STOK meer bekendheid geven aan het doel, de werkwijze en de activiteiten van deze huurdersvereniging. Lees verder Welkom op de website van STOK

Goed gevoel in Parc Transwijk

Bewonerscommissie Parc Transwijk heeft na lange onderhandelingen met Bo-Ex overeenstemming bereikt over de afrekening van de servicekosten over 2015. En nog belangrijker is dat Bo-Ex de stookkosten voor de algemene ruimten over de periode tot 1-8-2016 niet in rekening brengt bij de huurders.
De Bewonerscommissie heeft dit pleit gewonnen met sterke juridische argumenten en een beroep op redelijkheid. Lees verder Goed gevoel in Parc Transwijk

Bewonerscommissie voor Queridostraat

Zeven huurders aan de Queridostraat hebben zich gisteravond gemeld om een Bewonerscommissie op te richten. Bo-Ex liet de huurders tijdens een informatie-avond  weten dat een zorgvuldig en langdurig traject zal worden uitgerold voor de plannen met Queridostraat. In de komende tijd zal duidelijk worden of voor sloop/nieuwbouw of renovatie van de 36 woningen wordt gekozen door de huidige huurders. Lees verder Bewonerscommissie voor Queridostraat

Instemming huurders met renovatie Humboldtstraat / Waalsstraat

In juni hebben alle (!) bewoners hun stem uitgebracht in een officiële stemming over de plannen van Bo-Ex voor de renovatie van de woningen in Tuinwijk. Slechts 5 bewoners hebben tegen gestemd, hetgeen betekent dat 85,7% zich heeft uitgesproken voor de renovatie. Als je die 4, die al waren vertrokken buiten beschouwing laat, heeft 83,9% van de nog zittende bewoners zich uitgesproken voor de renovatie. Lees verder Instemming huurders met renovatie Humboldtstraat / Waalsstraat

Vereniging van bewonerscommissies van Bo-Ex