Welkom op de website van STOK

Welkom op de website van het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK).
STOK streeft naar een optimale invloed van de huurders van Bo-Ex op hun eigen leefomgeving en het beleid van hun woningcorporatie. STOK is een vereniging van bewonerscommissies op complexen van Bo-Ex .
Met deze site wil STOK meer bekendheid geven aan het doel, de werkwijze en de activiteiten van deze huurdersvereniging. Lees verder Welkom op de website van STOK

Inbreng STOK in overleg over prestatieafspraken

De gemeente en Bo-Ex mogen naar de mening van STOK wel wat meer ambitie tonen om de sociale huisvesting in Utrecht verder te ontwikkelen. STOK heeft in verband hiermee in een eigen notitie tien uitgangspunten hierover vastgelegd . Deze vormt in de komende maanden het uitgangspunt voor het overleg met Bo-Ex en met de gemeente. Dit moet dan leiden tot afspraken over de prestaties die Bo-Ex vanaf 2018 gaat leveren. Daarbij gaat het om afspraken over het huurbeleid, de sociale woningbouw en de kwaliteit van de woningen en woonomgeving (denk aan renovatie, groot-onderhoud, duurzaamheid en leefbaarheid).  Lees verder Inbreng STOK in overleg over prestatieafspraken

Vereniging van bewonerscommissies van Bo-Ex