Thema-avond zonnepanelen 1 mei verslag

Bo-Ex heeft eind maart bij STOK het verzoek neergelegd voor een advies met betrekking tot zonnepanelen. Concreet ging het om de vraag wat de mening van STOK was aangaande het in rekening brengen van een vergoeding voor huurders die in de toekomst gebruik willen maken van het aanbod van Bo-Ex voor zonnepanelen.
Om het verzoek te bespreken organiseerde STOK dinsdagavond 1 mei een bijeenkomst waarin het onderwerp zonnepanelen werd besproken en ook het thema duurzaamheid aan bod kwam.

Deze avond werd door 12 personen bezocht die tezamen 6 bewoners­commissies vertegenwoordigden. Ook leden van de bewonerscommissie Biltsche Grift, het eerste complex dat ervaring heeft opgedaan met zonnepanelen, hadden aangeschoven.
Tijdens de bijeenkomst stonden twee vragen centraal: 1. Zouden de bewonerscommissies onder de door Bo-Ex geschetste situatie willen deelnemen aan het zonnepanelenproject en 2. akkoord gaan met de voorgestelde verdeling van de lasten en baten? Een overgrote meerderheid was daar voor te vinden (er waren géén tegenstemmen) maar er waren wel de nodige op- en aanmerkingen. Die vloeiden grotendeels voort uit het inzicht dat er een heleboel meer komt kijken dan alleen een hele stel zonnepanelen op het dak en dat dat ‘meer’ daar geheel niet van los gezien kan worden.
De kanttekeningen hadden betrekking op het proces tot en met de communicatie van dergelijke projecten en betroffen verder de financiële aspecten en de berekening van de kosten en baten. Vooral de geringe transparantie van de berekeningen riep bij de aanwezige bewonerscommissies veel vragen op. Afsluitend waren er een aantal praktische kwesties (wat als een deelnemer aan het zonnepanelen project verhuist?) die voor vragen zorgden.
Het resultaat van de avond was dat de dubbele insteek die Bo-Ex kiest voor de inzet van zonnepanelen in de zin van duurzaam­heid en het beperken van de woonlasten, door STOK volledig wordt onderschreven. Met dien verstande dat de duurzaamheid als belangrijkste reden wordt aangemerkt.
Gelet op de ontwikkelingen en de toekomstig noodzakelijke energietransitie onderkent STOK vanuit dit gezichtspunt daarom de noodzaak om met zonnepanelen te gaan werken. STOK is van mening dat wij aan de vooravond staan van grote veranderingen, denk aan de ontwikke­lingen naar ‘gasloos’ wonen. De (technische) ontwikkelingen gaan snel en niemand kan op dit moment de consequenties daarvan overzien. Daarom ook het verzoek van STOK om in de komende jaren dergelijke projecten geregeld te monitoren.

Het advies is in het STOK bestuur besproken en het advies in de tweede week van mei aan Bo-Ex overhandigd.
Foto: STUDIOPE / Joop Hörmann