Activiteiten

Algemeen
STOK staat voor STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex ’91.
STOK is de overkoepelende vereniging die alle aangesloten bewonerscommissies van woningcorporatie Stichting Bo-Ex ’91 vertegenwoordigt. Sinds 2001 is STOK een formele vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Haar organisatie en werkwijze zijn vastgelegd in statuten en STOK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De huurdersvereniging is de officiële gesprekspartner van de Bo-Ex namens de huurders. Per jaar wordt er minimaal 4 keer in het Bestuurlijk Overleg over uiteenlopen zaken die beide partijen betreft met elkaar van gedachten gewisseld. STOK heeft met betrekking tot het algemene beleid van Bo-Ex overwegend een adviserende rol. De relatie tussen de STOK en de Bo-Ex is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst*

* De hier gepubliceerd Samenwerkingsovereenkomst is inmiddels vervangen door een recente versie. Deze wordt binnen afzienbare tijd op de website geplaatst.

Bewonerscommissies
Bewonerscommissies vormen bovenal het fundament. Leden van Bewonerscommissies laten op de Algemene Ledenvergaderingen hun stem horen bij het vaststellen van de prioriteiten binnen het beleid. Zij stellen middels hun instemming of afkeuring dat beleid uiteindelijk vast. Binnen STOK vindt er daarom regelmatig overleg plaats tussen het bestuur en de bewonerscommissies over zaken die alle individuele huurders van de Bo-Ex direct raken. Hierbij komen ook de algemene belangen van de huurders aan de orde.
U kunt hier denken aan:
   woonaanbod huurprijzen
   servicekosten
   onderhoud renovatie
   huismeesterzaken kwaliteit dienstverlening
   woongenot sociale veiligheid
   onenigheid met Bo-Ex.
Nagenoeg alle bewonerscommissies die actief zijn bij Bo-Ex zijn ook aangesloten bij STOK.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)