2019 STOK bestuur foto

Het STOK bestuur. Van links naar rechts: Henny de Rooij (aspirant bestuurslid), Ineke van Es (penningmeester); Frank Böhm (technisch voorzitter) ; Xabier Jense (voorzitter) en Martin van’t Klooster (secretaris)