ALV verschoven naar 27 november

STOK nodigt hierbij de bewonerscommissies en andere belangstellende huurders uit voor Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november.
Op de agenda staan de uitkomst van de Ledenraadpleging over de Samenwerkingsovereenkomst Bewonerscommissies, het STOK werkplan 2019, de begroting voor 2019 en de Prestatieafspraken.
Normaliter begint de vergadering om 20.00 uur maar omdat dit een keer een aantal belangrijke punten op de agenda staan, gaat de vergadering om 19.30 uur van start.
Adres: Jan Cornelisz Maylaan 18,  Utrecht