2010 Nieuwsberichten

Nieuwsbrief

September 2010 (Jaargang 16 nummer 2)

Nieuwsflits

Tweede fase Reitdiepstraat mogelijk
Het college heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen tweede fase Reitdiepstraat vastgesteld. Hiermee kan de herstructurering van de Reitdiepstraat afgerond worden. De tweede fase houdt in dat Bo-Ex vijf 4-hoogflats sloopt en hiervoor circa honderd woningen terugbouwt. De nieuwbouw betreft zowel sociale huur als goedkope, middeldure en dure koopwoningen.
Bij een peiling van de buurt in september 2009 bleek voor deze plannen voldoende draagvlak te bestaan.
Het concept Stedenbouwkundig Programma is besproken met de buurt. Het concept is naar aanleiding hiervan aangepast door het eenrichtingsverkeer in de Reitdiepstraat om te draaien. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen zal met de reacties aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.
Gemeente Utrecht, 26 oktober 2010

Huur extra verhogen voor renovatie weer ingetrokken
STOK en Bo-Ex hebben in 2003 afspraken gemaakt over het huurbeleid bij mutatie (huurderswisseling). Per complex zijn – afhankelijk van een aantal factoren – streefhuren vastgesteld die gevraagd worden aan nieuwe huurders. Dit voorjaar bleek Bo-Ex in nog te renoveren complexen een hogere huur te vragen dan was afgesproken. De betreffende bewonerscommissie nam contact op met STOK of dit wel klopte. Na overleg van STOK bestuur met directie is nu afgesproken dat het nieuwe beleid voor huurverhoging bij mutatie in te renoveren complexen vervalt, tenzij de betreffende bewonerscommissie hier alsnog mee instemt. Lees verder >
STOK, 25 oktober 2010

BC Hoograven-Zuid sluit zich aan bij STOK
Begin dit jaar is in de complexen 109 en 404 rond de IJsselsteinlaan een bewonerscommissie opgericht. Inmiddels hebben zij zich aangemeld als lid van STOK, wij heten ze van harte welkom bij de vereniging. Het aantal aangesloten bewonerscommissies bedraagt nu 30.
STOK, 6 oktober 2010

Gezamenlijke huiskamer tijdens renovatie KwaZeGa
Tijdens het renoveren van 348 woningen aan de Kwango-, Zebra- en Gambiadreef kunnen bewoners gebruikmaken van een centrale opvangruimte die Bo-Ex plaatste op het terrein tussen de flats. De huiskamer beschikt over een internetverbinding, leestafel en zithoek, eettafel en koffieautomaat, douches en toiletruimten.
Bewoners kunnen er overdag en ’s avonds terecht om zich terug te trekken of samen te komen. Daarnaast richtte Bo-Ex een van de flats in als modelwoning zodat mensen kunnen zien wat het resultaat is van de werkzaamheden en de overlast die daarmee gepaard gaat.
De werkzaamheden zijn eind september van start gegaan en duren voort tot medio 2011. Daarna wordt de buitenzijde aangepakt.
Utrecht Vernieuwt, 1 oktober 2010

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)