2011 Nieuwsberichten

Nieuwsbrief

April 2011 (Jaargang 17 nummer 1)
Juli 2011 (Jaargang 17 nummer 2)
Oktoberer 2011 (Jaargang 17 nummer 3)
December 2011 (Jaargang 17 nummer 4)

Nieuwsflits

Levendige discussie over beleidsplan Bo-Ex
Op 21 september organiseerde Bo-Ex in samenwerking met STOK een ‘beleidsdialoog’ over het op te stellen meerjarenbeleidsplan. Ongeveer 25 leden van bewonerscommissies en geïnteresseerde huurders discussieerden over waar Bo-Ex zich in deze voor huurders moeilijke tijden op moet richten en welke prioriteiten er gesteld moeten worden. Bo-Ex gaat de reacties verwerken in haar beleidsplan voor de periode 2011 – 2015. Vervolgens zal STOK hierover een advies uitbrengen. Voor STOK was de beleidsdialoog een goede manier om alvast bij haar achterban te peilen waar ze op moet letten bij haar advies aan Bo-Ex. Lees verder >
STOK, 22 september 2011

Veel ideëen over versterking huurdersparticipatie
In 2010 voerde de Woonbond in opdracht van STOK en Bo-Ex een onderzoek uit naar de samenwerking tussen bewonerscommissies, Bo-Ex en STOK. De deelname aan de schriftelijke enquête was groot, rond de 80%. De uitkomsten van dit onderzoek werden op 4 oktober besproken met een kleine twintig vertegenwoordigers van bewonerscommissies en STOK, en een even groot aantal medewerkers van Bo-Ex. Hierbij kwamen veel ideëen naar voren hoe de samenwerking nog beter kan worden en hoe meer huurders bij het beleid en beheer betrokken kunnen worden. Het rapport van de Woonbond kunt u vanaf deze website downloaden. Lees verder >
STOK, 5 oktober 2011, aanvulling op 10 oktober

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)