Bewonerscommissies

Workshop contact met de achterban (2014)

“Hou het leuk en hou vol!” Zomaar 2 tips die zo’n 25 enthousiaste leden van bewonerscommissies meekregen van Petra Fisher (ASW). Op 22 maart 2014 werden zij warm ontvangen in Nieuwegein door gastheer Hennie de Rooij van de BC Van Baarenhove, Johan Klinkenberg en andere medewerkers van Bo-Ex. Onderwerp van gesprek: het betrekken van de achterban. Waarom zou je het doen en hoe doe je dat effectief?
Contact hebben met je achterban maakt je werk als BC leuker en je weet gauw wat er leeft en speelt bij je medebewoners. Ook creëer je meer betrokkenheid tussen mensen in je complex en is het eenvoudiger om de achterban te raadplegen wanneer dat nodig is. Natuurlijk weten veel mensen niet hoe belangrijk de BC is en heb je soms het idee dat er geen belangstelling is.

Successen
Hou het dan ook leuk voor jezelf en maak jezelf zichtbaar via kleine acties die mensen raken. Bijvoorbeeld: fleur de boomspiegels op met wat plantjes en zet er bordje bij waarop de naam van de BC staat. Ook een tip: communiceer vooral duidelijk wat je wilt bereiken of hebt bereikt (claim je successen). Want wat spreekt mensen nu meer aan: ´Word lid van de BC!´ of: ´Kleine reparaties binnen een week opgelost!´
Het inzetten van social media kan je BC meer be-kendheid geven en biedt mogelijkheden om samen te werken zonder te vergaderen, om verschillende groepen gericht te benaderen en informatie te delen en te halen. Johan Klinkenberg beloofde steun aan de aanwezige BC’s bij het ontwikkelen van een website of Facebookpagina.

Deelnemers aan de Workshop contact met achterban

Meer weten?
Bekijk de presentatie van Petra Fisher of kijk op facebook.com/asw.bewoners.

 

Bewonerscommissies op excursie (2013)

Op 7 september 2013 vond het langverwachte busreisje met bewonerscommissies plaats. Achtereenvolgens gingen we langs het ouderencomplex Ammarijn in Rivierenwijk, het Joke Smitplein in Buiten-Wittevrouwen en ZONOR in Overvecht.

Ammarijn
Het ouderencomplex Ammarijn ligt op een historische plek: de roots van Bo-Ex liggen voor een belangrijk deel in de Rivierenbuurt. Het complex heeft een mooie binnentuin die zij zelf onderhouden. Eens per jaar organiseren zij een gezellig uitje of een feestje. Veel mensen wonen al hun hele leven in de Rivierenbuurt, zij doen vaak wel mee aan de activiteiten. De kunst is om ook de nieuwkomers hierbij te betrekken.

Joke Smitplein
De Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein behartigt de gemeenschappelijke belangen van de huurders op het Joke Smitplein. Er wordt o.a. jaarlijks met de Bo-Ex overleg gevoerd over het gemeenschappelijk onderhoud van de huurwoningen. Zij vraagt ook bij de gemeente Utrecht subsidie aan o.a. voor het onderhoud van het groen en het organiseren van het jaarlijkse pleinfeest.

ZONOR
Verder werd het project Kunst in het portiek (KIP) van bewonersvereniging ZONOR ( Zambesidreef   Ossewagendreef   Nataldreef en   ORanjerivierdreef) bezocht.

 

 

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)