Alle berichten van Martin van 't Klooster

Bijeenkomst werkgroep Servicekosten 2 oktober

Onlangs heeft Bo-Ex met medewerking van STOK een enquête gehouden naar de opvattingen van huurders over de servicekosten.
Dinsdag 2 oktober worden de resultaten besproken en wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om de transparantie van de servicekostenbespreekt te verbeteren en naar de alternatieven om de kosten te drukken.STOK nodigt huurders van harte uit uit om de resultaten van de enquête en de reactie van STOK te bespreken op de tweede bijeenkomst van de werkgroep Servicekosten. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A te Utrecht. Kloppen op de poortdeur en u wordt binnen gelaten.

Huurverlaging voor mensen met U-pas nog steeds mogelijk

Voor huurders met een U-pas bestaat sinds september 2017 de mogelijkheid tot aanzienlijke huurverlaging. Dit is afgesproken in het overleg met de gemeente Utrecht en de woningcorporaties waaronder Bo-Ex is . De huurverlaging is een proef die loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2019. Het is het streven van STOK dat deze regeling ook daarna van kracht blijft.

Lees verder Huurverlaging voor mensen met U-pas nog steeds mogelijk

Komende ALV op 4 september

Op  4 september houdt STOK weer een Algemene Ledenvergadering met als voornaamste onderwerp de plannen voor in het Werkplan 2019.  Een tweede  onderwerp die avond betreft de inzet van STOK in het overleg met de gemeente Utrecht en de woningcorporaties (waaronder Bo-Ex) over de Prestatieafspraken.
De ledenvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het kantoor van Bo-Ex, JC Maylaan.

Lees verder Komende ALV op 4 september

Prioriteiten voor Prestatieafspraken 2019

In een eerste reactie op een schrijven van Bo-Ex aangaande de Prestatieafspraken heeft STOK een aantal prioriteiten opgesomd. Daarover zal de komende maanden met Bo-Ex over onderhandeld worden. Huurmatiging blijft prioriteit nummer 1 van STOK. Geen huurverhoging, zeker niet inkomensafhankelijk en verder het behoud van een maatregel als huurverlaging met U-pas.  Ook over uitbreiding van de capaciteit voor de sociale woningbouw,  duurzaamheid leefbaarheid en participatie en zelfbeheer heeft STOK eigen wensen geformuleerd. Zie brief met reactie op prestatieafspraken.

Serieus en ontspannen met dilemma’s

Met actieve huurders van STOK speelden we 19 april het serious game gemeenteraadsels. De deelnemers kiezen uit vijf dilemma’s en ieder van hen krijgt een rol (bewoner, lid actiecomité, journalist, wethouder of raadslid). Daarna ontwikkelt zich een intensieve discussie over de te verdedigen belangen. Daarbij viel er ook het nodige te  gelachen. Ieder probeert vanuit zijn rol oplossingen aan te dragen en draagvlak te krijgen voor het aangereikte probleem. Lees verder Serieus en ontspannen met dilemma’s