Alle berichten van Xabier Jense

Thema avond Groot onderhoud & renovatie

STOK organiseert dinsdag een informatieavond over Groot onderhoud en Renovatie. Deze avond is niet alleen bedoeld voor huurders die al met renovatie en groot onderhoud te maken hebben, maar ook voor hen die daar de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Meer informatie leest u in bijgaande uitnodiging.

STOK wil graag weten hoeveel mensen er 29 januari komen. Daarom hierbij het verzoek, mocht u van plan zijn om te komen, u zich z.s.m. aan te melden. Dan kunnen wij u het handboek nog op tijd toesturen.

Nieuwsbrief 4

In deze Nieuwsbrief aandacht voor Inbreng bewonerscommissies bij renovatie en groot onderhoud, Servicekosten en woonlastenverlaging, de Algemene Ledenvergadering van 27 november, de Routekaart naar CO2-neutraal, de Landelijke Petitie, het Werkplan 2019, de Samenwerkingsovereenkomst en de Facebookpagina van STOK.

Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van ruim 100 leden (= 1% van alle huurders van Bo-Ex), die zich als huurders voldoende betrokken voelen om geregeld te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt. Lees verder Facebookpagina STOK