Alle berichten van Xabier Jense

Welkom op de website van STOK

Welkom op de website van het STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK).
STOK is de vereniging van bewonerscommissies, die commissies bestaan uit  leden die huren bij de woningcorporatie Bo-Ex . STOK wil optimale invloed van de huurders van Bo-Ex op hun eigen leefomgeving en het beleid van hun woningcorporatie.
Met deze site wil STOK meer bekendheid geven aan het doel, de werkwijze en de activiteiten van deze huurdersvereniging. Lees verder Welkom op de website van STOK

Scholingsprogramma Van strijkstok tot peilstok

STOK is voornemens om in de maand september een scholingsprogramma te verzorgen over het over financieel beleid van woningcorporaties en mogelijke alternatieven voor óf binnen  dat beleid . Doel van de bijeenkomsten is om met actieve leden van Bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te kunnen gaan formuleren. Lees verder Scholingsprogramma Van strijkstok tot peilstok

Thema-avond zonnepanelen 1 mei verslag

Bo-Ex heeft eind maart bij STOK het verzoek neergelegd voor een advies met betrekking tot zonnepanelen. Concreet ging het om de vraag wat de mening van STOK was aangaande het in rekening brengen van een vergoeding voor huurders die in de toekomst gebruik willen maken van het aanbod van Bo-Ex voor zonnepanelen.
Om het verzoek te bespreken organiseerde STOK dinsdagavond 1 mei een bijeenkomst waarin het onderwerp zonnepanelen werd besproken en ook het thema duurzaamheid aan bod kwam.
Lees verder Thema-avond zonnepanelen 1 mei verslag