Alle berichten van Xabier Jense

Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van ruim 100 leden (= 1%), die zich als huurders voldoende betrokken voelen om geregeld te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt. Lees verder Facebookpagina STOK