Alle berichten van Xabier Jense

Nieuwsbrief 4

In deze Nieuwsbrief aandacht voor Inbreng bewonerscommissies bij renovatie en groot onderhoud, Servicekosten en woonlastenverlaging, de Algemene Ledenvergadering van 27 november, de Routekaart naar CO2-neutraal, de Landelijke Petitie, het Werkplan 2019, de Samenwerkingsovereenkomst en de Facebookpagina van STOK.

Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van ruim 100 leden (= 1% van alle huurders van Bo-Ex), die zich als huurders voldoende betrokken voelen om geregeld te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt. Lees verder Facebookpagina STOK