Alle berichten van Xabier Jense

ALV verschoven naar 27 november

STOK nodigt hierbij de bewonerscommissies en andere belangstellende huurders uit voor Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november.
Op de agenda staan de uitkomst van de Ledenraadpleging over de Samenwerkingsovereenkomst Bewonerscommissies, het STOK werkplan 2019, de begroting voor 2019 en de Prestatieafspraken.
Normaliter begint de vergadering om 20.00 uur maar omdat dit een keer een aantal belangrijke punten op de agenda staan, gaat de vergadering om 19.30 uur van start.
Adres: Jan Cornelisz Maylaan 18,  Utrecht

Scholingsprogramma Van Peilstok tot Strijkstok

STOK verzorgt in september een scholingsprogramma over het over financieel beleid van woningcorporaties en de mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid. Doel van de bijeenkomsten is om met leden van bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te formuleren.
De laatste bijeenkomst op 26 september behandelt de vragen die de afgelopen bijeenkomsten zijn blijven liggen en kijkt verder hoe bepaalde beslissingen door het communicerendevatensysteem negatief of positief doorwerken binnen de financiën van een woningcorporatie als Bo-Ex.
De bijeenkomst vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A en beginnen om 19.30 uur.
Dhr. Alfred Landmeter is bereid gevonden voor STOK dit programma voor te bereiden en de discussie te leiden.
Zie Uitnodiging Peilstok tot Strijkstok

Lees verder Scholingsprogramma Van Peilstok tot Strijkstok

Nieuwsbrief 2018.3

De Nieuwsbrief van augustus gaat over: Peilstok tot Strijkstok; Prioriteiten STOK inzake de prestatieafspraken 2019; voorbereiden Werkplan 2019; de reactie van Bo-Ex op het advies zonnepanelen; voordracht herbenoeming huurderscommissaris; de enquête Servicekosten; de Facebookpagina van STOK; nieuwe bc’s in Kanaleneiland en het buurtfeest Hoograven.

Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van rond 250 leden, die zich als huurders voldoende betrokken voelen om te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt. Lees verder Facebookpagina STOK

Thema-avond zonnepanelen 1 mei verslag

Bo-Ex heeft eind maart bij STOK het verzoek neergelegd voor een advies met betrekking tot zonnepanelen. Concreet ging het om de vraag wat de mening van STOK was aangaande het in rekening brengen van een vergoeding voor huurders die in de toekomst gebruik willen maken van het aanbod van Bo-Ex voor zonnepanelen.
Om het verzoek te bespreken organiseerde STOK dinsdagavond 1 mei een bijeenkomst waarin het onderwerp zonnepanelen werd besproken en ook het thema duurzaamheid aan bod kwam.
Lees verder Thema-avond zonnepanelen 1 mei verslag