Belangenbehartiging huurders

Klachtencommissie

Als u als huurder van van Bo-Ex ontevreden bent over de afhandeling van een melding in de vorm van een vraag of verzoek, ga dan eerst in gesprek met Bo-Ex. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u een bezwaar dan wel klacht indienen. Als het niet lukt om die samen met Bo-Ex op een bevredigende wijze op te lossen, ontstaat een geschil.
Bo-Ex had een eigen Geschillenadviescommissie (GAC) waarvan 1 lid en een plaatsvervangend lid dor STOK werden voorgedragen. Eens per jaar had het STOK bestuur contact met de door hem voorgedragen leden. Begin 2016 zijn STOK en Bo-Ex overeengekomen om de klachtenregeling onder te brengen bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU), een onafhankelijke partij. De voordracht van huurdersleden en jaarlijkse evaluatie zal voortaan door de aangesloten huurdersorganisaties gezamenlijk gedaan worden.

Lidmaatschap van andere bewonersorganisaties

Huurders030

Huurders030 is de nieuwe stedelijke organisatie van huurders(organisaties). Zij is een initiatief van Huurdersnetwerk Mitros, BoKS (SSH) en STOK.
• Huurders030 vertegenwoordigt huurders in het overleg met de gemeente, met name in het kader van de jaarlijkse prestatie-afspraken.
• Huurders030 bepleit ook de standpunten van organisaties die opkomen voor de belangen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, starters, woningzoekenden, gehandicapten, statushouders, en de maatschappelijke uitstroom (mensen die vanuit instellingen verhuizen naar een sociale huurwoning).
• Huurders030 kent themagroepen waarin huurders uit Utrecht overleg, discussie en onderzoek over betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit (duurzaamheid) uitwerken.

Woonbond

STOK is ook lid van de Woonbond. Dit is de organisatie die ruim 1,5 miljoen huurders in Nederland vertegenwoordigt. STOK vindt het belangrijk dat in deze voor huurders moeilijke tijden hun belangen op landelijk niveau zo goed mogelijk behartigd worden.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)