Bewonerscommissies

Algemene Ledenvergadering

Er wordt vier tot vijf keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. In de ALV worden het jaarverslag, het werkplan en de begroting vastgesteld. Het Werkplan 2018 is op de ALV van 29 november 2017 vastgesteld.
Verder komen er  tijdens de Algemene Ledenvergadering actuele thema’s aan de orde. Het kan gaan thema’s als betaalbaarheid en huurbeleid, versterking zeggenschap huurdersorganisaties bij prestatieafspraken, de servicekosten, het aanbrengen van zonnepanelen, communicatie en dienstverlening en veiligheid in en rond complexen.

Samenwerking bewonerscommissie met Bo-Ex

Ondersteuning

Ook de Bo-Ex wil het oprichten van nieuwe bewonerscommissies stimuleren. Dat kan in de vorm van een financiële bijdrage of praktische ondersteuning. De bewonerscommissies hebben minimaal twee keer per jaar overleg met Bo-Ex. Bo-Ex stelt jaarlijks een financiële bijdrage beschikbaar aan de bewonerscommissies. Deze bijdrage is bedoeld voor de financiering van de bewonerscommissie en de organisatie van activiteiten. De bijdrage bestaat naast een basisvergoeding ook uit een eventuele extra vergoeding, die alleen wordt toegekend als er extra activiteiten worden ontplooid.
De bewonerscommissie  dienen de mogelijke vergoeding zelf aan te vragen, tegelijk met het doorgeven van de actuele samenstelling van de commissie.

Interne conflicten

De afgelopen jaren is het wel eens voorgekomen dat er onenigheid ontstond binnen een bewonerscommissie. Dit is uiteraard voor alle partijen een vervelende situatie, maar het is nog vervelender als dit uitloopt op een conflict. Bo-Ex wil dit voorkomen en heeft daarom in samenwerking met de STOK, een handleiding opgesteld die een aantal handvatten biedt. We hopen natuurlijk dat u deze niet nodig heeft, maar het is belangrijk dat u weet dat Bo-Ex en STOK u willen helpen.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)