Bewonerscommissies

Bewonersinitiatieven

Momenteel is er een beweging, Gemeenschapskracht genaamd, in opkomst. Deze is erop gericht om overal in Nederland binnen het leven van kleine gemeenschappen meer persoonlijk contact en betrokkenheid en daarmee tot meer sociale samenhang tot stand te brengen. (Dat allemaal moet eigenlijk ook leiden tot meer lokale zeggenschap in zaken die het eigen complex, de buurt of de wijk betreffen.)
De inspanningen van complex-, buurt- of wijkbewoners kunnen zich uiten in kleine activiteiten (denk aan boodschappen voor een zieke buur) maar net zo goed in grote verrichtingen (zoals het leveren van een Wmo-wijkteam). In Utrecht is op dat vlak stadscoöperatie Samen030 bezig om kennis en krachten van verschillende bewonersinitiatieven te bundelen.

Voor meer informatie
website Gemeenschapskracht
brochure Gemeenschapskracht
website Samen030

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)