Bijeenkomst werkgroep Servicekosten 2 oktober

Onlangs heeft Bo-Ex met medewerking van STOK een enquête gehouden naar de opvattingen van huurders over de servicekosten.
Dinsdag 2 oktober worden de resultaten besproken en wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om de transparantie van de servicekostenbespreekt te verbeteren en naar de alternatieven om de kosten te drukken.STOK nodigt huurders van harte uit uit om de resultaten van de enquête en de reactie van STOK te bespreken op de tweede bijeenkomst van de werkgroep Servicekosten. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A te Utrecht. Kloppen op de poortdeur en u wordt binnen gelaten.