Bo-Ex legt advies van STOK naast zich neer en verhoogt de huur

Per 1 juli gaan de huren met minimaal 1,6 procent omhoog voor de laagste inkomens. Voor de hogere inkomens zelfs met 5,6 procent. Bo-Ex heeft negatief gereageerd op het advies van STOK de huren niet te verhogen.
In bijna elk overleg met Bo-Ex bepleit STOK huurmatiging. In het overleg over de huurprijs per 1 juli heeft STOK Bo-Ex gevraagd af te zien van huurverhoging voor alle huurders. De inkomenssituatie voor huurders is er de afgelopen jaren niet beter op geworden; nauwelijks loonsverhogingen en al helemaal geen verhoging bij pensioenuitkeringen. STOK wijst ook de inkomensafhankelijke huurverhoging af.
Bo-Ex gaf toch in haar eerste voorstel aan de huren te willen verhogen. STOK heeft in een tegenvoorstel dit huurvoorstel afgewezen. In reactie hierop gaf Bo-Ex te kennen alleen de inkomensafhankelijke huurverhoging wat te willen matigen. Voor STOK was dit onvoldoende en heeft zij dus een negatief advies gegeven.