Bo-Ex stelt huurverhoging per 1 juli voor

Per 1 juli wil Bo-Ex de huur verhogen met 1,4% voor inkomens tot 41.056,- en 5,4% voor inkomens daarboven. Bo-Ex doorbreekt daarmee de huurmatiging in de afgelopen twee jaar. Bo-Ex heeft STOK gevraagd hierover een gekwalificeerd advies uit te brengen.
De algemene ledenvergadering van STOK zal over dit voorstel op 15 maart een definitief standpunt innemen.