Categoriearchief: Huurbeleid

Scholingsprogramma Van strijkstok tot peilstok

STOK is voornemens om in de maand september een scholingsprogramma te verzorgen over het over financieel beleid van woningcorporaties en mogelijke alternatieven voor óf binnen  dat beleid . Doel van de bijeenkomsten is om met actieve leden van Bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te kunnen gaan formuleren. Lees verder Scholingsprogramma Van strijkstok tot peilstok

Serieus en ontspannen met dilemma’s

Met actieve huurders van STOK speelden we 19 april het serious game gemeenteraadsels. De deelnemers kiezen uit vijf dilemma’s en ieder van hen krijgt een rol (bewoner, lid actiecomité, journalist, wethouder of raadslid). Daarna ontwikkelt zich een intensieve discussie over de te verdedigen belangen. Daarbij viel er ook het nodige te  gelachen. Ieder probeert vanuit zijn rol oplossingen aan te dragen en draagvlak te krijgen voor het aangereikte probleem. Lees verder Serieus en ontspannen met dilemma’s

Bo-Ex stelt huurverhoging per 1 juli voor

Bo-Ex is voornemens per 1 juli de huur te verhogen met 1,4% voor de inkomens tot € 41.056,- en met 5,4% voor de inkomens daarboven. Bo-Ex doorbreekt daarmee de huurmatiging in de afgelopen twee jaar.
Bo-Ex heeft STOK gevraagd hierover een gekwalificeerd advies uit te brengen.De algemene ledenvergadering van STOK zal over dit voorstel op 15 maart een definitief standpunt innemen.