Categoriearchief: STOK

STOK zoekt naar versterking van de organisatie

Oproep versterking STOK
STOK blijft naarstig zoeken naar versterking van het bestuur of een van de werkgroepen. Dat kan op de volgende wijze: door u bestuurs- of als werkgroepslid aan te melden.
Bovenal is het bestuur op zoek naar huurders die het gebrek aan kwantiteit kunnen compenseren door iets heel belangrijks te bieden, namelijk continuïteit dan wel kwaliteit. Lees verder STOK zoekt naar versterking van de organisatie

Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van ruim 100 leden (= 1%), die zich als huurders voldoende betrokken voelen om geregeld te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt. Lees verder Facebookpagina STOK