Colofon

Algemeen

stokachterdedeur.nl
is een publicatie van Stedelijke Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK)
Postbus 13124
3507 LCĀ  Utrecht

Medewerkers

Martin van’t Klooster (redactielid)
Xabier Jense (hoofdredacteur, contactpersoon BC’s)

Auteursrechten

Overname van teksten is toegestaan mits de bron vermeld wordt.

Kamer van Koophandel

STOK staat ingeschreven onder het nummer: 3017 4722

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)