Vrijwilligers

Belangstelling voor het werk van STOK?

Bent u huurder bij Bo-Ex en wilt u zich op een of andere wijze inzetten voor het belang van de huurders? Dan kunnen wij mogelijk iets voor elkaar betekenen. STOK is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen graag willen meedoen aan of meepraten over de activiteiten van de vereniging.

Wat biedt STOK?

  • Kansen om samen met anderen resultaat te boeken voor de huurders van Bo-Ex.
  • Deelname aan cursussen, congressen en trainingen (bijvoorbeeld over energiebesparing of vergadertechniek).
  • Een presentie- en onkostenvergoeding.

Wie zoekt STOK?

  • Huurders die een of meer keren per jaar mee willen praten over een inhoudelijk thema. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de Bo-Ex woningen of vormen van zelfbeheer.
  • Huurders die graag daarover in gesprek gaan met Bo-Ex en ons bestuur willen versterken. Het STOK-bestuur vergadert eens per maand met elkaar en overlegt meerdere keren per jaar met de directie van Bo-Ex.
  • Huurders die een afgeronde klus willen klaren. Bijvoorbeeld het┬áleveren van bijdragen aan de website of het organiseren van een activiteit met de achterban.

Wat vraagt STOK?

  • Een bepaalde tijdsinvestering. Voor bestuursleden is dat ongeveer 1 dagdeel per week. Voor een werkgroep of een bepaalde klus gaat het meestal om minder tijd en kan het ook om een beperkte periode gaan.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)