Facebookpagina STOK

STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders direct kunnen benaderen. Het gaat om een Besloten groep pagina, alleen leden kunnen zien wat leden plaatsen en wie die leden zijn. Daarvoor moet men zich aanmelden.
Het STOK bestuur streeft naar een groep van ruim 100 leden (= 1% van alle huurders van Bo-Ex), die zich als huurders voldoende betrokken voelen om geregeld te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt.
Deze pagina is daarom ook functioneel bedoeld, dat wil zeggen dat STOK hiermee leden met relevante berichten op de hoogte wil houden van de activiteiten die het plant of organiseert. Zo wil STOK in eerste  instantie door te ‘zenden’ de huurders beter en vaker op de hoogte houden.
Dit in de hoop dat de continuïteit van de activiteiten en daarmee hopelijk ook de participatie van de betrokken huurders de komende tijd groeit. Het bestuur is namelijk naarstig op zoek naar bestuursleden maar wil STOK zo leden benaderen voor (incidentele) activiteiten die de huurders van Bo-Ex te goede komen.

Indien u lid wilt worden, stuur u dan een mailtje naar xabierjense@hotmail.com. U krijgt dan een uitnodiging toegezonden; als u die bevestigt, dan bent u lid en wordt u op de hoogte van de activiteiten van STOK gehouden.