Facebookpagina STOK


STOK heeft sinds juli 2017 een Facebook pagina. Via dit medium wil STOK  de groep van Bo-Ex huurders graag zoveel mogelijk direct kunnen benaderen. Het STOK bestuur streeft naar een groep van ruim 250 leden die zich als huurders voldoende betrokken voelen om geregeld te worden geïnformeerd over wat binnen de vereniging speelt.
Deze pagina is met name functioneel bedoeld, dat wil zeggen dat STOK leden zoveel mogelijk met relevante berichten op de hoogte wil houden van de activiteiten die het plant of organiseert. Dit in de hoop dat de continuïteit van de activiteiten en daarmee hopelijk ook de participatie van de betrokken huurders de komende tijd groeit. Het bestuur is namelijk naarstig op zoek naar bestuursleden maar zo wil STOK ook leden benaderen voor (incidentele) activiteiten die de huurders van Bo-Ex te goede komen.
Ondanks het voorafgaande is het ook de bedoeling de dat pagina genoeg ruimte voor meer luchtige huurderszaken.

Hier de link