Nieuwe bewonerscommissie Roosal in Kanaleneiland

Op maandag 18 december is door een aantal huurders van Rooseveltlaan / Alexander de Grotelaan een bewonerscommissie met de naam RoosAl opgericht. Tijdens de voorbereiding bleek dat huurders meer contact met elkaar willen.
Ook hebben zij vragen hebben over de planning van de werkzaamheden rond (groot)onderhoud, overlast van buren onderling, vuilnisoverlast in gezamenlijke ruimten en verkeersknelpunten rondom de flats. De Bewonerscommissie gaat als eerste stap een Plan van Aanpak formuleren.
Inmiddels is al een brief en een Nieuwsbrief naar de bewoners van dit complex gestuurd.