Nieuwjaarsborrel Bo-Ex STOK


De nieuwjaarsborrel om het begin van 2019 te vieren was een gemeenschappelijk initiatief van STOK en Bo-Ex. Naast de gebruikelijk onderdelen als het houden van toespraakjes en het nuttigen van versnaperingen was dit samenzijn een mooie gelegenheid om de nieuwe samenwerkingsproject met een ondertekening af te sluiten.
In het afgelopen jaar hebben namens STOK de adviseur Marlies Bodewus en namens Bo-Ex Manager Wonen Marieke Heilbron een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. Deze overeenkomst regelt -inderdaad- de samenwerking tussen STOK en Bo-Ex en tussen de individuele bewonerscommissies en Bo-Ex. Daarin zijn opgenomen de rechten en plichten van iedere partij. Aanvullende afspraken voor specifieke situaties zijn mogelijk; bewonerscommissies die al een SOK hebben, kunnen de oude aan- houden of als zij dat willen kiezen voor de nieuwe overeenkomst. Verder wordt iedere bewonerscommissie gefaciliteerd in het openen van een eigen bankrekening en worden de daarbij komende bankkosten vergoed. In deze SOK zijn eveneens zaken geregeld als Informatierecht, Gekwalificeerd adviesrecht* en Instemmingsrecht.
Tevens werd de folder waar STOK juist voor de deze gelegenheid de schouders onder had gezet onder de genodigden uitgedeeld.

* Het in de wet omschreven adviesrecht op basis van de in de wet aangegeven procedure.

Voorzitter STOK Xabier Jense en directeur Bo-Ex Marije Eleveld

Zie andere foto’s: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10