Bo-Ex stelt huurverhoging per 1 juli voor

Bo-Ex is voornemens per 1 juli de huur te verhogen met 1,4% voor de inkomens tot € 41.056,- en met 5,4% voor de inkomens daarboven. Bo-Ex doorbreekt daarmee de huurmatiging in de afgelopen twee jaar.
Bo-Ex heeft STOK gevraagd hierover een gekwalificeerd advies uit te brengen.De algemene ledenvergadering van STOK zal over dit voorstel op 15 maart een definitief standpunt innemen.

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)