Rechten huurders

Algemeen

STOK behartigt de algemene belangen van de huurders van Bo-Ex.  STOK overlegt met en adviseert aan Bo-Ex over zaken als de kwaliteit van de dienstverlening, de gewenste huurmatiging en diverse regelingen voor de huurders. Verder zijn er -mede dank zij STOK- voor de huurders van Bo-Ex steeds meer mogelijkheden gekomen om mee te praten over het beleid en beheer. En STOK gaat door met de uitbreiding daarvan.
De mogelijkheden om individuele huurders te helpen bij problemen zijn helaas beperkt. STOK kan wel aangeven  waar u informatie kunt vinden over uw rechten als huurder en wat u kunt doen als u problemen heeft met Bo-Ex of te maken heeft met overlast van medecomplexbewoners. Ook geeft STOK informatie over bijvoorbeeld inbraakpreventie.

Regelingen voor huurders

Belangrijke regelingen waarover STOK met Bo-Ex heeft overlegd kunt u vinden den op de website van Bo-Ex.
Algemene Huurvoorwaarden Woonruimte (2015)
• Brochure Reparaties en onderhoud (2014)
Daarin staat welk onderhoud voor de huurder is en wat voor de verhuurder
• Brochure Klussen in huis (2014)
Daarin staat welke zelf aangebrachte voorzieningen de huurder wel en niet mag aanbrengen.
• Brochure Klachten en geschillen (2014)
Daarin staat hoe de huurder moet handelen als een melding naar diens mening niet naar behoren is afgehandeld.
Samenwerkingsovereenkomst
Daarin zijn de rechten en plichten van Bo-Ex, STOK en bewonerscommissies vastgelegd. Ook de huurdersinspraak is hierin geregeld.
• Andere brochures, formulieren en verklaringen aangaande Serviceabonnement huurdersonderhoud, woningruil, leefbaarheidsbudget (zie de website van Bo-Ex)

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (dat is de Vereniging van Bewonerscommissies van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein)