Scholingsprogramma Van Peilstok tot Strijkstok

STOK verzorgt in september een scholingsprogramma over het over financieel beleid van woningcorporaties en de mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid. Doel van de bijeenkomsten is om met leden van bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te formuleren.
De laatste bijeenkomst op 26 september behandelt de vragen die de afgelopen bijeenkomsten zijn blijven liggen en kijkt verder hoe bepaalde beslissingen door het communicerendevatensysteem negatief of positief doorwerken binnen de financiën van een woningcorporatie als Bo-Ex.
De bijeenkomst vindt plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A en beginnen om 19.30 uur.
Dhr. Alfred Landmeter is bereid gevonden voor STOK dit programma voor te bereiden en de discussie te leiden.
Zie Uitnodiging Peilstok tot Strijkstok

Kort verslag van de afgelopen bijeenkomsten op woensdag 5, 12, en 19 september.
Het  scholingsprogramma betrof in grote lijnen de kwesties waar de woningcorporaties in hun hun financieel beleid tegen aan lopen en welke mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid zij hebben.
Doel van de eerste bijeenkomsten was de primaire doelstellingen van de corporaties uit de doeken te doen, zoals de financiële continuïteit waarborgen en het sturen van kasstromen, oftewel uiteindelijk de activiteiten van de woningcorporaties te borgen.
De tweede en derde bijeenkomst stonden in het teken van de afzonderlijke inspanningen die corporaties als Bo-Ex moeten verrichten om de sociale huisvesting mogelijk te maken.