Scholingsprogramma Van strijkstok tot peilstok

STOK zal in september een scholingsprogramma verzorgen over het over financieel beleid van woningcorporaties en mogelijke alternatieven voor óf binnen dat beleid. Doel van de bijeenkomsten is om met actieve leden van bewonerscommissies niet alleen meer inzicht te verwerven, maar ook alternatieven vanuit huurdersperspectief en –expertise te formuleren.
De bijeenkomsten zijn gepland voor de woensdagen 5, 12, 19 en 26 september. Zij vinden plaats in Het Nieuwe Woonhuis, Rembrandtkade 59A en beginnen om 19.30 uur.
Dhr. Alfred Landmeter is bereid gevonden voor STOK dit programma voor te bereiden en de discussie te leiden.

Zie Uitnodiging Peilstok tot Strijkstok