Speciale gast op de ledenvergadering van STOK

Op dinsdag 26 juni is er weer een ledenvergadering van STOK. Alle leden van bewonerscommissies zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Speciale gast die avond is Paulus Jansen. Hij is onlangs afgetreden als wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening in Utrecht en nu interim-directeur van De Woonbond.
Op de agenda staan de volgende punten: ervaringen van actieve bewoners in de diverse bewonerscommissies van STOK, de vaststelling van de hernieuwde begroting van STOK, de voortgang van de activiteiten uit het Werkplan 2018 en verder behandelt Paulus Jansen met de aanwezigen de inzet van STOK voor de komende Prestatieafspraken.
De vergadering vindt plaats in het kantoor van Bo-Ex, JC Maylaan 18 en begint om om 20.00 uur.