STOK heeft een nieuw bestuur met een nieuwe voorzitter

De ledenvergadering van STOK (STedelijk Overleg van Kommissies bij Bo-Ex) heeft op 28 november unaniem een aantal belangrijke besluiten genomen.

Een nieuw bestuur
De aanwezige leden van bewoners-commissies hebben ten eerste een nieuw bestuur gekozen. Tot voorzitter is gekozen Xabier Jense. Hij is sinds 2013 lid van het bestuur en heeft zich vooral bezig gehouden met de communicatie-activiteiten van STOK. Xabier wil zich als nieuwe voorzitter vooral een bijdrage leveren aan het ontplooien van nieuwe initiatieven die uiteindelijk meer bewonerscommissies en huurders zullen betrekken bij het beleid en de activiteiten van STOK. Ook wil hij zich inzetten voor een eensgezind en kordaat opererend bestuur.

Xabier Jense

De andere gekozen leden van het bestuur zijn:
● Ineke van Es, sinds 2015 penningmeester van STOK.
● Hans Karemaker, nieuw toegetreden en actief in de BC Fockema Andrealaan.
● Martin van ’t Klooster, sinds december 2015 secretaris van het bestuur.
● Erik Kunst, nieuw toegetreden en actief in de BC Van Humboldtstraat / J. van de Waalsstraat.

Het Werkplan 2018
Verder is door de ledenvergadering het Werkplan 2018 en de begroting 2018 vastgesteld. Het nieuwe bestuur heeft van de ledenvergadering het mandaat gekregen om van het ambitieuze werkplan ook werk te maken. In de loop van het jaar zal het bestuur geregeld communiceren over de vorderingen.
Prioriteiten in het werkplan zijn (nog steeds): de betaalbaarheid van de huur door matiging van onder andere de overige woonlasten, de versterking van STOK als huurdersorganisatie en van de participatie van de huurders voor meer voor invloed op de eigen woonomgeving én het beleid van Bo-Ex, de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in de stad, oog voor duurzaamheid en voor het ontwikkelen van diverse vormen van zelfbeheer.
Zie verder de tekst van het aangenomen STOK Werkplan 2018.