STOK blijft nieuwe leden voor het bestuur zoeken

STOK wil voor huurders van Bo-Ex zoveel mogelijk invloed op de eigen leefomgeving en het beleid van woningcorporatie Bo-Ex. Afgelopen jaar is er een nieuw bestuur gekozen maar aanvulling van het bestuur blijft niettemin gewenst.

STOK biedt haar bestuursleden:
• inspirerend overleg over te nemen stappen om de belangen van alle huurders bij Bo-Ex verder te helpen,
• keuzemogelijkheden om aangepast aan eigen wensen een cursus of scholingsactiviteit te volgen,
• een vergoeding voor gemaakte kosten en een beperkte presentievergoeding voor deelname aan overleg in het belang van STOK.

Bent u enthousiast en
• huurder van Bo-Ex,
• heeft u de ambitie om u in te zetten voor de belangen van de huurders,
• beschikt u over vaardigheden om samen met de andere bestuursleden actuele knelpunten om te zetten in beleid en activiteiten,
• bent u een teamwerker,
• en heeft u gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in het werkveld van de sociale huisvesting in Utrecht?

Grijp dan deze kans om uw talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Meldt u aan als kandidaat bestuurslid voor STOK. U mag ons ook in contact brengen met huurders van Bo-Ex die u graag als bestuurslid van STOK ziet.
Wilt u meer weten? Mail of bel met de secretaris van STOK, Martin van ’t Klooster (0651604659) of martinvantklooster@ziggo.nl) of met Marlies Bodewus, adviseur van STOK (0651058814), of stok@stade.nl.