STOK zoekt naar versterking van de organisatie

Oproep versterking STOK
STOK blijft naarstig zoeken naar versterking van het bestuur of een van de werkgroepen. Dat kan op de volgende wijze: door u bestuurs- of als werkgroepslid aan te melden.
Bovenal is het bestuur op zoek naar huurders die het gebrek aan kwantiteit kunnen compenseren door iets heel belangrijks te bieden, namelijk continuïteit dan wel kwaliteit.x

STOK biedt u een boeiende en uitdagende functie waarin u:
● op de hoogte bent van de meest actuele zaken en ontwikkelingen die voor u en andere huurders van belang zijn als het gaat om huren en wonen bij Bo-Ex gaat;
● deelneemt aan soms spannend, maar steeds inspirerend overleg over te nemen stappen om de belangen van de huurders bij Bo-Ex vooruit te helpen;
● de mogelijkheid wordt geboden tot deelname aan cursussen of scholingsactiviteiten;
● een presentievergoeding ontvangt voor deelname aan overleggen in het belang van STOK;
● eventueel deelneemt aan de jaarlijkse bestuursdag.

Het profiel van een bestuurs- of werkgroepslid:
● u bent huurder bij Bo-Ex;
● u vindt het leuk om u in te zetten voor de belangen van huurders;
● u bezit de vaardigheid om actuele kwesties en knelpunten te signaleren en om te zetten in beleid en activiteiten;
● u bent een teamspeler;
● u weet hoe om te gaan met bestuurlijke kwesties (op het gebied van sociale huisvesting in Utrecht).

Aanmelden als kandidaat:
Grijp deze kans aan om binnen STOK uw capaciteiten en vaardigheden in te zetten voor de huurders van Bo-Ex en ze met waardering beloond te zien.
Zet uw aanmelding kracht bij met een korte motivatie en een C.V. U mag ons ook in contact brengen met huurders van Bo-Ex die u graag als bestuurslid van STOK wilt voordragen. U kunt uzelf of een aanbevolen kandidaat aanmelden bij:
● de secretaris van STOK, Martin van ’t Klooster   mobiel 06-51604659 of email martinvan’tklooster@ziggo.nl of
● de adviseur van STOK, Marlies Bodewus   mobiel 06-51058814 of email stok@stade.nl.
Zodra uw aanmelding binnen is, neemt STOK binnen enkele dagen contact met u op.