Thema avond Groot onderhoud & renovatie


STOK organiseerde dinsdag 29 januari een informatieavond over Groot onderhoud en Renovatie. Deze avond was bedoeld voor huurders die al met renovatie en groot onderhoud te maken hebben, en die daar ook de komende jaren mee te maken gaan krijgen.
Bo-Ex ontwikkelt voor 2019 een ambitieus programma voor groot onderhoud en renovatieprojecten. Het is voor bewonerscommissies belangrijk daar in een vroegtijdig stadium bij betrokken te worden. Het procesverloop in de lopende projecten levert wisselende successen. Ook de ruimte die bewoners en bewonerscommissies voor inbreng krijgen is wisselvallig. Daarom heeft STOK een Handboek Renovatie en Groot Onderhoud opgesteld. Dat moet bewonerscommissies die voor het eerst met renovatie of groot onderhoud te maken inzicht geven in wat er allemaal bij komt kijken en op welke onderdelen bewoners inbreng zouden moeten kunnen leveren.
Marlies Bodewus (die samen met Jiska Ruis het handboek samenstelde) gaf die avond een uitgebreide uitleg van wat een ideaal parcours voor onderhoud of renovatie was en welke onderdelen ervan absoluut niet over het hoofd mogen worden gezien.

Zie Handboek Renovatie