Gemeente en Bo-Ex willen meer ruimte voor sociaal huren en wonen

Op dinsdagavond 21 mei spraken tijdens een levendige thema-avond huurders in aanwezigheid van de wethouder over Sociaal huren en wonen in Utrecht.
Onder de deskundige en ook plezierige leiding van Frank Böhm grepen vier gasten de gelegenheid om hun opvattingen te laten horen over de groei in de stad en de plaats van sociale huur daarin.
Wethouder Kees Diepeveen wees op de belangrijke notities die gaan komen: de Woonvisie, het Woonakkoord en de Huisvestingsverordening. Daarin wordt meer dan ooit wat sociale huur inhoudt, benoemd en vastgelegd. Dat moet er voor zorgen dat de positie van corporaties -als leveranciers van sociale huurwoningen- daardoor verbetert.
Hij wees ook op de ‘gemengde zone’ als nieuw begrip om meer ruimte te creëren voor huur tussen de € 607,46 (eenpersoonswoning) / €651,03 (gezinswoning) en € 966,03 per maand. Hier krijgen zowel de markt als corporaties een rol te spelen.  De middenhuur wordt nog meer gereguleerd om ongewenste (vooral buitensporige) huurstijgingen te voorkomen.
Rolf van der Weide benoemde de inzet van Bo-Ex om meer locaties te werven. Hij gaf aan dat Bo-Ex daarbij meer wil kijken naar Leidsche Rijn dan de Merwede Kanaalzone. Vooral in Leidsche is meer ruimte om te bouwen.
Wilma Duitscher van de Coalitie Ruimte voor bewonersinitiatieven wees op de kwaliteitsboost in de ontwikkeling van de stad als bewonersinitiatieven meer aan bod komen; zij kennen de wijken, willen actieve bewoners zijn en  bevorderen daarmee ook de doorstroming in de wijken.
Xabier Jense, voorzitter STOK, wees ook de op de rol die bewonerscommissies willen en kunnen spelen in de ontwikkeling van de stad. Zaak is dat de gemeente dat ook middels haar beleid  actief oppakt en faciliteert. STOK wil daar alle aandacht voor!

Zie de uitnodiging.