Thema-avond over Prestatieafspraken met gemeente en Bo-Ex

Op 6 november heeft het bestuur van STOK een thema-avond belegd in Het Nieuwe Woonhuis over de komende prestatieafspraken voor 2019. Hierbij een kort verslag van de zaken die die avond  zijn besproken.

De eerste overlegronde met de gemeente en Bo-Ex is achter de rug. De uitkomsten van dit Bestuurlijk overleg  van 19 september waarin de nieuwe afspraken voor 2019 werden besproken vonden hun neerslag in een eerste concept Prestatieafspraken. De uitgangspunten die qua invulling en concreetheid nogal uiteen liepen zijn door STADE-adviseur Marlies Bodewus verwerkt in een schema die de verschillen duidelijk. maken. Onderstaande stukken vormde het uitgangspunt voor de bijeenkomst.
Paulus Jansen, directeur van De Woonbond en oud-wethouder van Utrecht, voorzag tijdens de bespreking  bovendien de prestatieafspraken van het nodige kritisch commentaar en deed de  aanwezigen enige  deskundige suggesties aan de Voor meer hand.

Voor meer informatie:
1. Uitnodiging Thema avond Prestatieafspraken 2019
2. Verslag Bestuurlijk overleg Prestatieafspraken 2019
3. Schema vergelijking uitgangspunten Prestatieafspraken 2019