Welkom op de website van STOK

Welkom op de website van het STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK).
STOK is de vereniging van bewonerscommissies. De commissies bestaan uit leden die huren bij de woningcorporatie Bo-Ex. STOK wil optimale invloed van de huurders van Bo-Ex op hun eigen leefomgeving en het beleid van hun woningcorporatie.
Met deze site wil STOK meer bekendheid geven aan het doel, de werkwijze en de activiteiten van deze huurdersvereniging. Zie ook de folder .
Het bestuur van STOK onderhoudt met leden van bewonerscommissies het contact en blijft op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de sociale huisvesting. De website is een platform voor het beleid en de activiteiten van STOK en van de wederwaardigheden binnen de vereniging.
Deze website biedt de aangesloten bewonerscommissies ook de ruimte om elkaar op de hoogte te houden van de gang van zaken op hun complexen. Deze bewonerscommissies wordt hierbij gevraagd hiervoor informatie aan te leveren.
Verder kunnen individuele huurders op de site informatie en verwijzingen aantreffen die hen allen aangaan. Om maar wat onderwerpen te noemen: hun rechten als huurders, besparing van energie, de verhoging van de huurprijzen, de dienstverlening van Bo-Ex of sloop- en nieuwbouwplannen.

Zie verder colofon.