Zomer vol nieuwe activiteiten voor STOK

Wonen, huren, sociale huisvesting; onze woningen en woonomgeving staan volop in de publiciteit. Het bestuur van STOK probeert steeds een goede rol te vervullen in de stedelijke discussies en in het overleg met Bo-Ex. Dat is ook te volgen in de nieuwe activiteiten van STOK.
11 juli                     Algemene Ledenvergadering
• 06 augustus       Thema-avond over de Prestatieafspraken
22 augustus       Thema-avond over het Streefhuurbeleid van Bo-Ex.
24 september    Thema-avond over het Plan voor de Volkshuisvesting van de Woonbond

Op 11 juli houdt STOK een Algemene Ledenvergadering; waarin leden van (actieve) bewonerscommissies dan weer hun ervaringen kunnen uitwisselen, discussies aanzwengelen en besluiten over voorstellen van het bestuur zoals over de professionalisering van bewonerscommissies.
Op de agenda staan de volgende punten:

  • STOK Werkplan 2019. Hoe staat het met de uitvoering van het Werkplan? Welke bijstelling wil je aangebracht zien? (zie ook: http://stokachterdedeur.nl/wp-content/uploads/20181128-STOK-Website-Werkplan-2019.pdf). Ieder kan reageren en eventuele wijzigingen voorstellen.
  • Ook wordt er gesproken over de eerste helft van de begroting 2019 en wordt er voorstel gedaan inzake de wijze van verantwoorden van de door STADE gemaakte uren.
  • De verkiezing van Henny de Rooij tot lid bestuur STOK
  • Voortgang versterking STOK met nieuwe bewonerscommissies. Op met name Kanaleneiland zijn nieuwe bewonerscommissies actief of spant het bestuur zich in om er een op te richten.

Op 6 augustus staat tijdens een Thema-avond de voortgang van de Prestatieafspraken met Bo-Ex en de gemeente Utrecht centraal. Welke wensen brengt STOK in en hoe reageren Bo-Ex en de gemeente/wethouder daarop? Waar kunnen we het verschil maken?

Op 22 augustus organiseert het bestuur van STOK een thema-avond over het Streefhuurbeleid Welke criteria voor het bepalen van de huur bij (nieuwe) verhuringen moet STOK bepleiten? Gaan we akkoord met de voorstellen van Bo-Ex?
Uniek is dat STOK als huurdersorganisatie aan de voorkant wordt betrokken. Dus niet achteraf als de plannen en besluiten eigenlijk al ‘panklaar’ zijn gemaakt. Bij de ontwikkeling van standpunten zoekt Bo-Ex het overleg met actieve huurders binnen STOK.

Op 24 september staat op de thema-avond Plan voor de Volkshuisvesting op de agenda. De Woonbond heeft een nieuw integraal plan voor de volkshuisvesting opgesteld. Niet langer staan de kille wetten van ‘de markt’ centraal, maar krijgen de idealen voor sociale volkshuisvesting weer de plek die hen toebehoort.
Hoe ziet dat plan er uit en wat vinden wij binnen STOK daarvan? Ook deze avond zijn er weer interessante sprekers die ook op de gestelde vragen zullen ingaan. Er worden dan ook stellingen geponeerd waarin de aanwezigen zich over kunnen uitspreken en verder zijn er voorstellen van het STOK bestuur.
Zie ook https://www.woonbond.nl/publicatie/plan-volkshuisvesting